Deduškova rukavica

11.11.2009 22:56

Scénka o zime pre 1. a 2.roč.ZŠ, prípadne MŠ (prevzaté)

Rozprávač(aj učiteľ): Šiel dedko horou a stratil rukavicu

Myška: Ja som malá myška Hryzka

              nemám teplý dom

             celú zimu až do leta

             môžem bývať v ňom.

             Deduškova rukavička

            to je teplý dom

             celú zimu až do leta

            môžem bývať v ňom. 

Zajko: Ja som zajko Pobehajko                         Žabka: Ja som žabka Skákajlabka

           (to isté ako myška)                                                (to isté ako myška)

Vĺčik: Ja som vĺčik Starýbôčik                          Medveď:  Ja som medvedík Jedzmedík

          (to isté ako myška)                                                    (to isté ako myška)

Rozprávač:  Zrazu dedko zbadal, že stratil rukavicu. Psík ho predbehol... a hav-hav-hav

                       Zvieratká sa naľakali, z rukavice vyskákali.

                        No a dedko prišiel a zdvihol svoju stratenú rukavicu.

OPIS

POMôCKY: Namaľovaná veľká rukavica, aby sa za ňu mohli schovať deti(na kartón). Môžu byť aj stromy.

ZVIERATKÁ majú na hlave buď čiapky zvieratiek(vypožičané z MŠ) alebo sa môžu zhotoviť papierové ušká, pripevnené na papierovej čelenke.

Zvieratká predstupujú pred rukavičku, napodobňujú pohyb daného zvieratka. Prejdú raz okolo rukavice, ku koncu sa schovajú za ňu.

V scénke ku koncu môže byť aj postava psíka (prípadne plyšová hračka), ten len pribehne a začne štekať  a behať okolo rukavice. Nato zvieratká postupne z nej vyskáču a ujdú do lesa.                 

  

 

—————

Späť