zo školy

Prváci

07.07.2010 10:35
PRVÁCI   Keď sme boli maličkí hrali sme sa s hračkami doma, v škôlke, na dvore vždy nám bolo vesele.   Teraz sme už veľkí žiaci Každý sedí, kde? V lavici! Učíme sa sledovať pri tabuli dopĺňať.   Vzorne písať do písanky. Čítať slová nie z čítanky, najskôr iba...

—————