Scénky

Táto podstráka Vám ponúka námety na scénky a pásma pre nácvik s deťmi na školské akadémie, besiedky alebo posedenia. Niektoré zo scénok som sama vymyslela, iné som prevzala.

Želám Vám všetkým veľa trpezlivosti pri nácviku, šikovné detičky a vďačné obecenstvo.


Vianočné scénky

Snehuliaci

12.11.2009 19:41

—————

Deduškova rukavica

12.11.2009 19:40
Scénka o zime pre 1. a 2.roč.ZŠ, prípadne MŠ (prevzaté) Rozprávač(aj učiteľ): Šiel dedko horou a stratil rukavicu Myška: Ja som malá myška Hryzka               nemám teplý...

—————