Prváci

07.07.2010 10:35

PRVÁCI

 

Keď sme boli maličkí

hrali sme sa s hračkami

doma, v škôlke, na dvore

vždy nám bolo vesele.

 

Teraz sme už veľkí žiaci

Každý sedí, kde? V lavici!

Učíme sa sledovať

pri tabuli dopĺňať.

 

Vzorne písať do písanky.

Čítať slová nie z čítanky,

najskôr iba v šlabikári.

Mordujú sa s nami mamy.

 

Písmenká hneď spoznávame

a číslice porátame.

"Všetko pekne zvesela!"

učiteľka vravela.

 

Aj cvičiť dnes všetci chceme

kondičku si naberieme.

Rozcvičíme svaly, kosti,

zacvičíme od radosti.

 

Kresliť každý z nás už vie

domy, stromy, prérie.

Ešte radšej mamičky

miniem pritom farbičky.

 

Pri práci si zaspievame

nové piesne veď už vieme.

Aj riekanky, vyčítanky

od prastarej našej  mamky.

 

Tak ubehol celý rok,

všedný deň i vo sviatok.

Všetci máme radosť veľkú

zbožňujeme učiteľku.

 

Dnes jej preto chceme z vďaky

rieknuť slová, priniesť kvety,

aby na nás nezabudla

v srdci naše mená niesla.

—————

Späť