Snehuliaci

11.11.2009 22:53

   Snehuliaci

ÚVOD: Deti držia v rukách snehuliakov, postavia sa do radu a za hlasného spevu nastupujú na scénu:

1.My sme malí snehuliaci                        2.Na hlavu nám hrnce dali

máme telo zo snehu,                                   miesto nosa mrkvičku,

preto si nás šťastné deti                              dva uhlíky to sú oči,

postavili do brehu.                                       úsmev zdobí tváričku.

 

3.V rukách máme metly malé                  4. Každý z nás sa vždycky teší,

na svetríku gombíky                                        že zas príde jeho deň,

tešia sa z nás veľkí, malí                                 na dvore sa vynímame,

otcovia aj mamičky.                                        Keď z večera padá srieň.

 

5. Pani zima v plnej sile

priniesla nám snehu dosť

napadol nám po krajine,

všetkým ľuďom pre radosť.

PÁSMO POKRAČUJE : Deti na scéne  ostanú stáť v rade.  Po dospievaní piesne si deti čupnú(vtedy vynikne kostým) a jednotlivo hovoria hádanky o zime, pričom odpovedajú všetci žiaci.

Na záver deti tancujú(pochodujú) na hudbu, pričom sa nesmú otočiť chrbtom k obecenstvu. Rozdelené deti do dvoch radov sa postupne(na striedačku) posúvajú vpred a vzad, premiestňujú v smere hodinových ručičiek do tvaru štvorca.  Ostanú v jednom rade, posunú sa dozadu a po dvojiciach, začínajúc zo stredu sa postupne posúvajú dopredu a každý z nich sa presunie na okraj svojho radu.

 MELÓDIA piesne môže byť:    f f c c a a f f g g e e f f c

TELO SNEHULIAKOV: Z kartónu vystrihnuté dve spodné biele gule a  ruky-v jednej z nich je hnedá metla. Ako gombíky sú prilepené  gule z pokrčeného čierneho papiera. Tretia guľa je vlastná hlava dieťaťa. Na hlave majú čelenku(širokú 10cm)z výkresu  oblepenú  alobalom a ešte prispinkované uši z alobalu.

 

—————

Späť