Anjeli z papiera

Anjeli z papiera

Veľkí i malí anjeli zavesení v priestore,či okne vždy dokážu vyčarovať vianočnú náladu v triede, doma.